Vanliga frågor

Hur många teammedlemmar kommer du att tilldela mitt webbplatsprojekt?

Vänligen definiera rollerna.

Vänligen definiera rollerna. Vi följer en agil metodik samtidigt som vi tilldelar ett team av mycket skickliga yrkesmän till ditt webbplatsprojekt. Beroende på typen av ditt webbplatsprojekt kan det finnas upp till 5 teammedlemmar som initialt tilldelas ditt webbplatsprojekt.

Detta inkluderar :

  • En affärsanalytiker som tar hand om introduktionsprocessen genom att genomföra förstudien av dina krav. Efter detta ger han/hon en första konsultation där han/hon diskuterar kravfördelning, den totala budgeten för projektet och inlämnande av projektförslaget.
  • Efter framgångsrikt slutförande av detta steg kommer du att introduceras för en projektleveransansvarig och den dedikerade utvecklaren som kommer att arbeta med ditt projekt.
  • Det kommer också att finnas en kvalitetsanalytiker som kommer att testa din webbplats och se till att dina leveranser uppfylls som utlovat.
  • Den sista personen kommer att vara en serveradministratör som kommer att konfigurera din server och distribuera din webbplats på ett sådant sätt att den blir redo att gå live.
SÅ VAD ÄR NÄSTA?

Är du redo? Låt oss börja jobba!